• banner 2
  • banner 1
  • banner3
Sản phẩm nổi bật
Xử lý nước & thiết bị ngành dược
Sản phẩm mới nhất
Tin Tức Ngành
05/09/2020 | 13:21

Xử lý nước cấp

Nước cấp, là nguồn nước ngầm sau khi qua hệ thống xử lý của các nhà máy sẽ được cấp đến các khu dân cư để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Đặc tính chung đầu vào của nước cấp sinh hoạt là độ...
Khách hàng tiêu biểu
  • MEDCEN
  • Danapha